Kesmo Vasa
Mjölnaregatan 12
65100 Vasa

050 335 5444

Öppet varje vardag 7:30-14:00

Kesmo Stenhaga
Kvartsgatan 2
65300 Vasa

050 462 2270

Öppet varje vardag 7:30-14:00

Kesmo Hartman
Liselundvägen
65380 Vasa

050 553 1120

Öppet varje vardag 7:00-13:00

Catering

 kesmo@kesmo.fi

050 3440460